top of page

Συνεδρία δια ζώσης ή online;

Θεραπευτικό VS Διαδικτυακό Δωμάτιο

Παράγοντες που ευνοούν την έναρξη ψυχοθεραπείας μέσω διαδικτύου:

  • Ο απομακρυσμένος τόπος κατοικίας

  • Η πιθανή δυσκολία ανεύρεσης θεραπευτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας λόγω χιλιομετρικής απόστασης,

  • Η περιορισμένη ιδιωτικότητα | «Δε θα ήθελα να με δουν να πηγαίνω σε ψυχολόγο. Είναι μία προσωπική μου ανάγκη που θα την επικοινωνήσω μόνο εφόσον το επιθυμώ και σε όποιον εγώ επιθυμώ» (ιδιαίτερα σε μικρές τοπικές κοινωνίες

  • Ο μειωμένος ελεύθερος χρόνος,

  • προβλήματα υγείας που καθιστούν τη μετακίνηση αδύνατη,

  • Περιπτώσεις εξαιρετικά έντονου κοινωνικού άγχους που θα απέτρεπαν κάποιον από το να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία δια ζώσης.

Κανένα από τα παραπάνω δε θα έπρεπε να μας εμποδίζει από το να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε την ψυχοθεραπεία την περίοδο που την έχουμε ανάγκη.

 Προνόμια  της Διαδικτυακής Ψυχοθεραπείας

·  μηδενικός χρόνος και έξοδα μετακίνησης,

·  άμεση και εύκολη πρόσβαση στη συνεδρία από τον προσωπικό μας χώρο,

·  μεγαλύτερη ευελιξία στο χρόνο μας,

·  επικοινωνία με τον ψυχοθεραπευτή μας ακόμη και σε κρίσιμες περιόδους της ζωής μας,

όπως όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα υγείας (νοσηλεία. καραντίνα, περιορισμένη κινητικότητα), που σε άλλη περίπτωση θα διέκοπτε απότομα τις συναντήσεις μας ή θα μας απέτρεπε από το να αναζητήσουμε ψυχοθεραπευτική υποστήριξη,

·  μείωση του άγχους και του αισθήματος απειλής, και σταδιακή εξοικείωση με το θεραπευτή μας ή/και τους συνθεραπευόμενούς μας.

Διαφοροποιήσεις πλαισίου δια ζώσης και διαδικτυακών συνεδριών

Κατά τη διεξαγωγή των συνεδριών ατομικής ψυχοθεραπείας δια ζώσης καθόμαστε σε πολυθρόνες αντικριστά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρίσκομαι καθήμενη πίσω από το γραφείο.

Στις περιπτώσεις ομαδικής ψυχοθεραπείας δια ζώσης καθόμαστε σε κύκλο.

Αντιθέτως, κατά τη διαδικτυακή διεξαγωγή ατομικών ή ομαδικών συνεδριών ανάμεσα σε εμάς και τον θεραπευτή μας ή τους συνθεραπευόμενούς μας διαμεσαλαβεί μία οθόνη.

Σε κάθε συνεδρία διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα και εχεμύθεια (απαραίτητα για την ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης στη θεραπευτική δυάδα ή ομάδα), καλλιεργούμε το αίσθημα εγγύτητας και την εξωλεκτική επικοινωνία, ενώ εξασκούμαστε στην αναγνώριση, την έκφραση, τον σεβασμό και τη διατήρηση των ορίων μεταξύ μας.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν όχι μόνο στη δια ζώσης αλλά και στη διαδικτυακή ψυχοθεραπεία.

 

Προκλήσεις στη διαδικτυακή ψυχοθεραπεία

Διασφάλιση ιδιωτικότητας |

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και του απορρήτου κατά τη διαδικτυακή συνεδρία αποτελεί ευθύνη όχι μόνο του θεραπευτή αλλά και του θεραπευόμενου,  ο οποίος θα πρέπει να φροντίσει να συνδέεται για τη συνεδρία από προσωπικό του χώρο όπου θα νιώθει άνετα χωρίς να υπάρχουν διακοπές.

Όταν συνδεόμαστε διαδικτυακά για τις συνεδρίες μας, προσκαλούμε συχνά τον θεραπευόμενο να μας ενημερώσει για το αν νιώθει άνετα στο χώρο από όπου συνδέεται μαζί μας, αν είναι μόνος και ελεύθερος να εκφραστεί. Μέσα από αυτή τη συζήτηση αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν τη σχέση με τους συγκατοίκους του (γονείς, αδέρφια, σύντροφο, φίλους κ.α.), και το σεβασμό του προσωπικού του χώρου και χρόνου από τους άλλους, ή υπαρξιακά ζητήματα γύρω από τη μοναξιά.

 

Παρεμβολές από εξωγενείς παράγοντες|

Η προσοχή μας μπορεί να αποσπάται ευκολότερα κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνεδριών, και προκειμένου να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι είναι σημαντικό να αποφεύγουμε διακοπές λόγω τηλεφωνικών κλήσεων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και επισκέψεων.

Τεχνικά ζητήματα σύνδεσης |

Υπάρχουν φορές που καλούμαστε να διαχειριστούμε συναισθήματα απώλειας, μοναξιάς, αποσύνδεσης και άγχους έπειτα από τυχόν αναπάντεχες διακοπές της απρόσκοπτης διεξαγωγής μίας συνεδρίας που λανθάνουν του ελέγχου μας, όπως τεχνικές δυσκολίες,  προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ή διακοπή ρεύματος.

​​Ασώματο περιβάλλον (;) |

Η εξωλεκτική επικοινωνία διαφοροποιείται κατά τη διαδικτυακή ψυχοθεραπεία. Θεραπευτής και θεραπευόμενος αντιλαμβάνονται μόνο οπτικά ο ένας τον άλλο, και μόνο μέρος του σώματος του άλλου, καθώς βλέπουν μόνο ή κυρίως το πρόσωπο και όχι το υπόλοιπο σώμα.

Οι αλλαγές στη στάση του σώματος είναι πιθανό να μας διαφεύγουν μέσω της κάμερας, ενώ από την άλλη μπορούμε να δούμε καλύτερα τις εκφράσεις προσώπου ο ένας του άλλου και να έρθουμε αμεσότερα σε επαφή με τα συναισθήματα που επικοινωνούνται.

Επιπλέον ζητήματα κατά την διαδικτυακή ομαδική ψυχοθεραπεία |

Κατά τη συμμετοχή μας σε διαδικτυακή ομάδα αυτογνωσίας, η ευθύνη μας για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς μας, όπως το να συνδεόμαστε από χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίας, αφορά όχι μόνο το σεβασμό προς την προσωπική μας θεραπευτική δουλειά, αλλά και προς τους συνθεραπευόμενούς μας.

Τυχόν αλλαγές ή δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε λόγω της διαδικτυακής λειτουργίας της ομάδας συζητιούνται όχι μόνο με τον θεραπευτή/τους θεραπευτές, αλλά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας για αυτή την κοινή εμπειρία και ανακαλύπτουμε τρόπους σύνδεσης και διαχείρισης των νέων συνθηκών.

bottom of page